splošni pogoji in zasebnost

Z obiskom in uporabo spletne strani ste seznanjeni s splošnimi pogoji, zasebnostjo in varnostjo podatkov.

Splošni pogoji podjetja Proslik d.o.o. so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).

S spletnim mestom www.proslik.com upravlja Proslik d.o.o., Cesta XIV.divizije 20a, 2000 Maribor, davčna številka: SI21543623, ki je tudi ponudnik pleskarskih, fasaderskih in drugih gradbenih storitev pod blagovno znamko PROSLIK (v nadaljevanju kot ponudnik).

Splošni pogoji poslovanja določajo delovanje podjetja Proslik d.o.o., spletnega mesta www.proslik.com, pravice in obveznosti podjetja Proslik d.o.o. ter urejajo poslovni odnos med ponudnikom in kupcem.

Kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa (oddaje naročila). Uporabnik je ob oddaji naročila vsakič posebej opozorjen na splošne pogoje poslovanja in z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi. Splošni pogoji poslovanja so na vpogled tudi na spletni strani www.proslik.com ter na sedežu ponudnika.

Če katerokoli od določil tega sporazuma ne bo možno uveljavljati, bodo ta določila omejena oziroma umaknjena iz sporazuma z namenom, da sporazum ostane pravnomočen.
Ponudnik in naročnik se strinjata, da ta sporazum predstavlja izjavo o medsebojnem razumevanju in sprejemanju pogojev in ukinja kakršenkoli drugačen pisni ali ustni dogovor.

1. Pogoji uporabe spletne strani

Ponudnik bo skušal uporabnikom svojega spletnega mesta www.proslik.com nuditi čim bolj ažurne in točne podatke. Vsa vsebina je zgolj informativnega značaja, zato ponudnik ne prevzema nikakršne odgovornosti oz. garancije za njeno točnost/ažurnost. Vsebina, objavljena na spletni strani www.proslik.com je last ponudnika in je v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali drugih oblik zaščite intelektualne lastnine. Dokumenti, objavljeni na teh spletnih straneh, se lahko uporabljajo izključno v nekomercialne namene, in se jih ne sme spreminjati, prepisovati, razmnoževati, ponovno objavljati, pošiljati po pošti ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja družbe

Vse reprodukcije ali primerki vsebine teh spletnih strani morajo ohraniti tudi vse navedene označbe avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah (znak © 2020 Proslik.com – Vse pravice pridržane).

Ponudnik si pridržuje pravico do spreminjanja vsebin, ki so objavljene na spletnem mestu ponudnika, brez obveščanja uporabnikov. Vsak uporabnik objavljene vsebine uporablja na lastno odgovornost. Ponudnik ali katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletne strani ponudnika, ne odgovarja za škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij na spletni strani ponudnika, ali za kakršne koli napake oz. pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

2. Varovanje zasebnosti

Ponudnik spoštuje zasebnost svojih uporabnikov. Upravljavec in izključni uporabnik osebnih podatkov, ki jih posameznik posreduje ob dostopu do spletne strani ali jih vpiše znotraj te spletne strani je podjetje Proslik d.o.o., Cesta XIV.divizije 20a, 2000 Maribor, davčna številka: SI21543623 (v nadaljevanju tega člena upravljavec osebnih podatkov). Posameznik dovoljuje upravljavcu uporabo osebnih podatkov, ki jih ta posreduje ko vpiše svoje osebne podatke na spletni strani www.proslik.com za namene obveščanja o storitvah in novicah povezanih s podjetjem Proslik d.o.o. in blagovno znamko PROSLIK ter za prenos e-priročnikov, drugih publikacij ali izpolnitev drugih storitev na katere se preko spletne strani prijavlja posameznik.

Posameznik, ki dostopa do spletnih strani upravljavca ter na njih izpolni spletni obrazec s svojimi podatki, se strinja, da lahko ta zbira podatke o obiskih spletnih strani za namene analize interesa obiskovalca za nakup ter posledično za pripravo prilagojene ponudbe posamezniku. Upravljavec osebnih podatkov, podatke pridobljene za zgoraj opredeljene namene lahko posreduje zunanjim administratorjem sistema ter drugim osebam, ki dostopajo do podatkov v imenu in na račun upravljavca osebnih podatkov.

Posameznik izjavlja in potrjuje, da je seznanjen s pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj v skladu z določbami 29., 30., 31., 32. in 33. Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) – Uradni list RS, št. 94/ 2007. Izjavlja tudi, da je seznanjen z dejstvom, da je posredovanje podatkov prostovoljno ter da v primeru, če podatkov ne bo posredoval, upravljavec ne bo izvedel prenosa e-priročnika, druge publikacije ali izpolnil druge storitve na katere se prijavlja posameznik oziroma ne bo izvedel analize interesa obiskovalca spletne strani ter pripravil prilagojene ponudbe posamezniku.

Če posameznik ne želi, da mu upravljavec osebnih podatkov pripravi prilagojeno ponudbo glede na obisk njegove spletne strani lahko bodisi onemogoči piškotke na svojem brskalniku ali pa ne posreduje svojih podatkov znotraj obrazca na spletni strani upravljavca ter tako zagotovi svojo anonimnost. Privoljenje lahko posameznik prav tako kadarkoli prekliče z obvestilom o prenehanju uporabe njegovih osebnih podatkov na naslov info@proslik.com.

Proslik d.o.o. (ponudnik) ne bo preverjal, urejal ali razkril vsebine spletnih strani uporabnikov, razen v primeru, da mu tako veleva zakon, ali če bo to potrebno da: (i) se zaščitijo interesi in pravice podjetja Proslik d.o.o. oz. PROSLIK blagovne znamke ali da (ii) se popravijo in odpravijo težave pri programski opremi ali storitvah.

V primeru prehoda na drugo spletno mesto preko povezave, s katero ponudnik ne upravlja, mora uporabnik prebrati izjave o zasebnosti dotičnega mesta. Proslik d.o.o. ni odgovoren za uporabo osebnih podatkov drugih podjetij.

To spletno mesto uporablja tudi orodje Google Analytics, ki ga je izdelala družba Google, Inc. (“Google”) in je namenjeno spremljanju in analiziranju obiska tega spletnega mesta. Google Analytics uporablja t.i. piškotke, ki so v obliki besedilnih datotek naloženi na vaš računalnik in spletnemu mestu omogočajo analizo njegove uporabe. Informacije o vašem načinu uporabe tega spletnega mesta bodo skupaj z vašim IP naslovom prenesene in shranjene na Googlovih strežnikih v Združenih državah Amerike.

Google bo te informacije uporabljal z namenom ocenjevanja uporabe spletnega mesta, pripravo poročil o aktivnostih spletnega mesta za lastnike spletnega mesta in za zagotavljanje ostalih storitev povezanih z aktivnostmi spletnega mesta in spletno uporabo. Google te informacije lahko posreduje tudi tretjim osebam, kot je to zakonsko zahtevano oziroma, ko tretje osebe obdelujejo podatke v Googlovem imenu. Google vašega IP naslova ne bo povezoval z nobenimi drugimi podatki, ki jih poseduje.

Uporabi piškotkov se lahko izognete s pomočjo posebnih nastavitev v vašem spletnem brskalniku, vendar tovrstne nastavitve lahko onemogočajo pravilno in popolno delovanje spletnega mesta. Z uporabo/obiskom tega spletnega mesta izjavljate, da se strinjate, da se podatki o vaši uporabi zbirajo in obdelujejo na zgoraj opisan način.

3. Storitev in podpora

Storitev je kupcu na voljo na podlagi potrjene ponudbe (nedvoumno preko email-a oz. oddanega naročila. Za oddano naročilo šteje plačan avans oz. podpisana ponudba ali oddana naročilnica. Ponudnik lahko občasno in po lastni presoji spremeni splošne pogoje poslovanja in spremenjene pogoje uporabe objavi na spletnem naslovu www.proslik.com. Vse spremembe pogojev uporabe postanejo veljavne, ko se revidirano besedilo splošnih pogojev poslovanja objavi na tem spletnem naslovu.

Za uporabo storitve morate biti polnoletni oziroma biti sposobni obvezati se k sprejemanju obveznosti iz teh pogojev. V nasprotnem vas naprošamo, da storitve ne uporabljate.

Uporabnik ni upravičen do povračila že morebitnih plačanih zneskov za izvedena dela.

Za podporo se lahko obrnete na vašega predstavnika podjetja Proslik d.o.o. oz. na glavno pisarno, na telefon 02/653 11 20, oz. email info@proslik.com

4. Prodajni pogoji

Vse navedene cene na ponudbi so v evrih in vsebujejo 9,5 % oz. 22% davek na dodano vrednost in veljajo do preklica. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti. 

Morebitne občasne akcije ponujenih storitev imajo določen rok veljavnosti, ki je naveden na akcijskem letaku, ponudbi oz. spletni strani.

Cene in pogoji so navedeni na ponudbi oz. pogodbi.

Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko kupec pisno (po emailu ali drugače) potrdi poslano ponudbo ali plača avans. Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji za storitve po ponudbi fiksni in veljajo tako za ponudnika kot za kupca. V kolikor pride med samo izvedbo storitev do želje kupca dodatnih storitev se za te ponovno izstavi ponudba, katera velja za naročeno ob enakih pogojih kot originalna ponudba.

V kolikor naročnik iz kakršnihkoli razlogov po nejegovi želji odstopi od naročila, Proslik d.o.o. avanasa ne vrača. 

Pri posameznih naročilih si pridržujemo pravico zahtevati 100% avans z nakazilom na TRR račun ponudnika po ponudbi/predračunu, pri čemer še vedno velja cena.

Podjetje Proslik d.o.o. omogoča naslednje načine plačila:
–   z nakazilom na TRR račun prodajalca po predračunu (ob nakazilu navedite sklicno št.).
–   s plačilno na gotovino (blagajniški prejemek) 
–   s plačilom v kriptovaluti Bitcoin (oz. drugi po dogovoru-blagajniški prejemek) 

Ponudnik po izvršitvi naročenih storitev kupcu pošlje tudi račun in sicer po pošti na njegov naslov ali v pdf formatu na e-naslov kupca. Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov pred oddajo naročila. Kasneje podane ugovore glede pravilnosti izdanih računov upoštevamo(ali ne) po presoji.

5. Ocene, mnenja, proporočila, pritožbe in spori

5.a  Mnenja, ocene, priporočila

Mnenja, ocene, priporočila ali pritožbe oz. reklamacije lahko stranke napišejo na email info@proslik.com.

Z oddajo mnenja ali komentarja se uporabnik izrecno strinja s pogoji uporabe njegovega mnenja ali komentarja in ponudniku dovoljuje objavo dela ali celotnega teksta v vseh elektronskih in drugih medijih. Ponudnik ima pravico vsebino mnenja ali komentarja uporabljati časovno neomejeno in za katerikoli namen, ki je v poslovnem interesu ponudnika, vključno z objavo v oglasih ali drugih marketinških komunikacijah. Avtor mnenja hkrati izjavlja in zagotavlja, da je lastnik materialnih in moralnih avtorskih pravic za napisana mnenja in komentarje ter da te pravice neizključno in časovno neomejeno prenaša na ponudnika.

Proslik d.o.o. ne bo objavil mnenj oziroma prispevkov, ki so kakorkoli žaljivi, neprimerni ali ki po oceni ponudnika ne nudijo koristi drugim uporabnikom in obiskovalcem.

5.b  Pritožbe in spori

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Ponudnik se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se, v primeru težav, kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti.

Ponudnik bo v najkasneje v sedmih (7) delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo, sporočil kupcu, kako dolgo jo bo obravnaval in ga vseskozi obveščal o poteku postopka. Ponudnik se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. Zato si ponudnik prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno. V primeru, da to ni mogoče, je za vse spore pristojno sodišče v Mariboru.

Za reševanje reklamacij nas kontaktirajte na naš elektronski naslov info@proslik.com

6. Zaščita avtorskih pravic

Spletno mesto je izključna last lastnika spletnega mesta, zato je prepovedana kakršnakoli zloraba podatkov, slik, besedil in drugih podatkov, ki so del tega spletnega mesta. Vse informacije in gradiva (pisna in slikovna) objavljena na spletnem mestu so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine lastnika.

Vse pravice v zvezi z vsebino in grafičnimi elementi oziroma drugimi predstavitvami v kakršnikoli obliki na spletnem mestu, kot so slike, ilustracije, audio video posnetki, fotografije, ikone, besedila in druga gradiva, kot tudi sam portal (spletno mesto) in njegova oblika, so pridržane. Kakršnokoli spreminjanje, reproduciranje, distribuiranje ali prikazovanje v javnosti tujega dela ali kakršnakoli uporaba objavljenega gradiva je prepovedana, razen v primeru izrecnega pisnega dovoljenja lastnika. Dovoljeno je tiskanje in shranjevanje dokumentov le v osebne, izobraževalne ali kako drugače nekomercialne namene pod pogojem, da se upoštevajo avtorske pravice ali druga lastniška obvestila, vsebovana v objavljenih dokumentih.

7. Zunanje povezave

Del spletnega mesta so tudi povezave na spletne strani, ki niso del tega spletnega mesta. Za vsebino na teh spletnih straneh lastnik spletnega mesta ne odgovarja.

Košarica
V košarici ni izdelkov
Nadaljujte z nakupovanjem
0

Spletno mesto uporablja piškotke zaradi boljše uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Z uporabo naše spletne strani potrjujete, da se z uporabo piškotkov strinjate.